s

Samantha Pedrablanca

Si Sam ay 5 yrs old at nag-aaral sa Bayan Bayanan Day Care Center sa San Pedro, Laguna kung saan siya ay isang consistent honor student at sa kasalukuyan Top 2 sa kanyang klase. Sa kanyang murang edad na lima, siya ang napiling kinatawan ng kanyang paaralan sa Math Quiz Bee. Nagsisikap siyang mag-aral ng mabuti dahil ipinangako sa kanya ng kanyang Tita Roma na manonood sila ng live tuwing makakakuha siya ng mataas na grado. Sinusuportahan niya ang Globalport Batang Pier at die-hard fan siya ni Terrence Romeo!

Back